Share

Teknoloji Sizi De Kambur Yapmasın

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte hayatımızda birçok şey değişmektedir. Teknolojik aletler hayatımızda birçok şeyi kolaylaştırırken aslında sağlığımıza birçok olumsuz etkide bulunmaktadır. Çünkü bu aletler sayesinde hayatımızdaki hareketlilik minimum seviyeye inmiş durumdadır.  En sık kullandığımız teknolojik aletler arasında yer alan bilgisayar, tablet ve akıllı telefonların neden oldukları önemli hastalıklardan biri de birçok kişide bulunan Tech- Neck hastalığıdır.

Teknolojik aletlerin hareketlerimizi kısıtlamasının yanı sıra doğru ve dik bir şekilde oturmama gibi olumsuz etkileri de bulunmaktadır. Dik durmak insan sağlığı için büyük önem taşımaktadır. Çünkü boynumuza ve omurgamıza bütün ağırlığımızı vermemeliyiz. Bunun için de yamuk ya da kambur şekilde durmak yerine doğru ve dik oturmalıyız. Başımızın kambur yani öne doğru eğik durması neden zararlıdır? Bu şekilde başımız uzun süre öne doğru eğik durduğunda ellerde ve kollarda uyuşma, geçmeyen boyun ağrıları, sinir sıkışması, kas ağrıları gibi rahatsızlıkların yanı sıra sağlıklı bir şekilde nefes almamız bile güçleşir. Bu rahatsızlıkları yaşarken sadece fiziksel olarak değil ruhsal olarak da rahatsız olduğumuzun farkında değiliz. Aslında her gün aynı şekilde bilgisayarlarımıza ve akıllı telefonlarımıza bakarken ne kadar ciddi rahatsızlıklar yaşadığımızın farkında bile değiliz.

Duruşu etkileyen bir diğer durum depresyon

TED konuşmasında sözü alan Harvard Üniversitesi profesörlerinden Amy Cuddy, son zamanlarda insanların teknoloji ile yakın ilişkisi sonucunda ortaya çıkan yanlış duruşlar ile ilgili şu açıklamaları yapmıştır; “ insanların duruşu sadece beyin sağlığını etkilemez. Bunun yanı sıra stres seviyesi, hafıza, ruha hali, duygular ve hatta davranışlar üzerinde önemli ölçüde etkisi vardır. 2010 yılında Brezilya’ da depresyon hastası kişilerin üzerinde yapılan araştırmada ilginç verilere ulaşılmıştır. Bu araştırma da 10 hafta boyunca hem depresyon hastası hem de sağlıklı gönüllülerin takibi yapıldı. Bu takip sonucuna sağlıklı olan gönüllülerin duruşlarının değiştiği görülürken, depresyon hastası olan kişilerin ise öne doğru kambur bir görünüme kavuştukları görülmüştür.

Bir başka araştırmada ise kambur ve öne eğik duran kişilerin olumsuz ve negatif anılarını daha çok hatırladıkları görülmüştür. Bu araştırmada uzmanlar kambur ve eğik duran kişilerden özellikle düz ve dik durmalarını isterler. Bu süreçten sonra ise aynı kişiler olumsuz anıları daha az hatırladıkları görülmüştür.

Ayrıca Amerika da yapılan geniş çaplı bir başka araştırmanında kambur ve öne eğik duranların kendine olan özgüvenlerinin daha az olduğu görülürken, dik ve düz duranların ise özgüvenlerinin daha yüksek olduğu görülmüştür.

Kambur ve öne doğru eğik durmak ruh halimizi olumsuz etkilediği yapılan bilimsel araştırmalarda görüldüğüne göre şimdi bu duruşumuzu nasıl düzeltebileceğimizi görelim.

Kambur ve öne eğik durmak nasıl düzelir?

Gün içerisinde bilgisayar başında çalışırken dük pozisyonda çalışmalı ve sosyal hayatta da dik durmaya özen göstermeliyiz. Ayrıca dik durma egzersizlikleri ile zaman içinde kambur durmaktan kurtulmak mümkündür.

Leave A Comment

İletişime Geçin