Neo Clinics kuruluşu olan Bio Life; Türkiye genelinde 100 bin civarında kişinin sigarayı bırakmada önemli yol almasına yardımcı olan biorezonans yazılımlarıyla bağımlılık düzeyindeki düşkünlüklerden kurtulmayı kolaylaştırıyor. Biorezonans ismiyle pek çok yeniliğe imza atan Neo Clinics, deneyimini ve yıllar içinde edindiği bilgiyi şimdi de sizlerle paylaşıyor.

Biorezonans Nedir?

Biorezonansın, maddenin enerji formu olduğunu artık hemen herkesçe biliniyor. Maddeyi oluşturan atomların sahip olduğu elektronlardan kaynaklı ve her bir atom için ayrı özelliklere sahip olan elektromanyetik ışıma, oldukça hassas aletlerle ölçülebilmektedir. Bugüne kadar deneysel maksatlarla ölçülen bu elektromanyetik salınım, kuantum fiziği kanunlarına tabii olarak hem parçacık hem de dalga-frekans özelliği gösterir. Modern teknolojisi maddelerin, kendine özel olarak yaydığı frekans şablonları ayrı ayrı ölçme doğrultusunda büyük yol kat etmiştir. Ne var ki, modern teknoloji hala maddenin biofoton yayımlarını veya frekans şablonlarını kapsamlı bir şekilde inceleyebilecek düzeyde değildir.

Biorezonansın Gelişimi

Morell tipi biorezonans temelli akupunktur üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Dr. Voll’ün ve Dr. Rhayadaku’nun 60’larda gerçekleştirdiği akupunktur ölçümlerinde gözlemlerin homeopati kaideleriyle birleştirilmesi esas alınır. Elektro-akupunktur; akupunktur noktalarının elektriksel direnç farkı ölçümlerinin test edilmesidir. Bu biorezonans elektroakupunk ölçümlerinde, kullanılan elektriksel devrelere homeopatik ilaçların sokulması halinde akupunktur noktalarından alınan elektriksel direnç ölçümlerinde değişme olduğu gözlemlenmiştir.

Vücudun meridyen sisteminde elektriksel değişimlere sebep olan homeopatik ilaçların etkisiyle ilgili araştırmalar, biorezonansın da temelinin atılmasını sağlamıştır. Maddelerin farklı enerjetik ve frekans şablonları bulunmakta, bu farklı frekans şablonlarıyla beden etkileşime geçebilmektedir. Ölçümü mümkün olmasa da, bu frekans şablonunun vücut üzerindeki etkisi ölçülebilir. Bir başka değişle homeopatik frekansların etkisi, günümüz teknolojisiyle ölçülememekte ancak beden üzerindeki etkileri tespit edilebilmektedir.

Geçen yıllar içinde farklı maddelerin sahip olduğu frekans şablonu ile vücudun frekans şablonlarını birbiriyle kıyaslayan, bu eşleşmelere göre bedenin yaşamsal özelliklerini veya organların sağlık durumunu, gıda intoleransını ölçmeye yönelik testler geliştirilmiş olmasına rağmen bu ekipmanlar MORELL tip biorezonansla ilgili değildir. Maddelerin frekans şablonlarının görülmesi ve ölçülmesi mümkün olmadığından, bu frekansların beden frekans şablonunda aranması ve eşleşme yapılması da söz konusu değildir. Morell tip biorezonansta uygulanan tedavinin bedende oluşturduğu etkiler ve uygulanan frekansın vücut rezonansına girip girmediği ancak bedene uygulanan akupunktur ölçümleriyle veya çeşitli bioenerjetik tekniklerle anlaşılabilir ancak bu gözlemler de bir test veya gözlem olarak görülmemelidir. Zira tüm bu ölçümler bir cihazla yapılmamakta, deneyimli bir terapist tarafından algılanan değişimler bilinen anlamda test sonuçları olarak sunulmamalıdır.

 

Quitt nedir?

Yukarda kısaca açıklanan Morell tipi biorezonans yönteminin, modern teknoloji kullanarak sunan Alman teknolojisidir. Quitt, biorezonans üzerine 20 yıldan uzun süredir çalışmalar yapan deneyimli bir Alman firması olan Holimed ile NEOSANTE ortaklığıyla üretilmiştir. Yüksek biorezonans teknolojisi ve biorezonans uygulamalarının bağımlılıklarla kilo verme konusunda kullanımı üzerine NEOSANTE 2006 yılından günümüze ulaşan deneyime sahiptir. Quitt; biorezonans uygulamalarının bilhassa bağımlılık, alerji ve kilo verme üzerine spesifikleşmiş türevidir. Bu tip terapilerin tartışmasız en etkili halidir.

Quitt Rezonans uygulamalarında biyoaktif maddeler (exojen biorezoans) ya da bedenden (endojen biorezonans) alınan frekanslar eşzamanlı olarak kullanılmaktadır. Frekans aralığıysa diğer cihazlara nazaran çok daha fazladır. Aynı şekilde Quitt’in yüksek etkisini açıklayan, kendine özgü üstün özellikleri bulunmaktadır.

Bu sitedeki bütün yazıların izinsiz alıntı yapılması, açık olarak suç teşkil etmektedir. Bu sitede bahsedilen REZONANS TERAPİLERİ ile ilgili açıklamalar, hastalık tanımları ve vücudun enerji sistemiyle ilgili verilen bilgiler, dünyada yayılmakta olan bir entegratif/holistik (tamamlayıcı/bütünsel) sağlık akımının yansımalarıdır. Ancak, bu sayfalarda anlatılanlar; klasik tıbbi yöntemler, tıbbi tedaviler ya da tedavi önerileri değildir. Bu sayfaları okuyan herkesin, bu sayfada yazılanların tıbbi bilgiler olmadığını; bunun yanında Rezonans terapileri, biorezonans, QUiTT terapi, homeopati, elektrohomeopati, renk terapileri, Bach çiçekleri ya da aile dizimlerinin de bir “TEDAVİ OLMADIĞI”nı ve “HERHANGİ BİR TEDAVİYE ALTERNATİF OLMADIĞI”nı bilmesi önemlidir. Bahsedilen yöntemler, “tamamlayıcı ve destekleyici terapiler” kapsamında algılanmalıdır.

İletişime Geçin